25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
MOBILNOGaražaFinančna pomoč pri nakupu 2B vinjete 2021

Finančna pomoč pri nakupu 2B vinjete 2021

Za nakup 2B vinjete za leto 2021 ni predstavljenih sprememb, iz česar lahko sklepamo, da finančna pomoč in postopek njene pridobitve ostajata enaka.

Invalid, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do oprostitve plačila letne dajatve za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

Za uveljavitev pravice je potrebno na Center za socialno delo poslati izpolnjeno vlogo in ji priložiti kopijo računa nakupa letne 2B vinjete za leto 2021.

O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo.


POGOJI ZA UVELJAVITEV PRAVICE

  1. Vozilo spada v 2B cestninski razred in je potrebno zanj kupiti 2B vinjeto.
  2. Vozilo je oproščeno plačila letne dajatve za uporabo v cestnem prometu.


KAKO DO POMOČI PRI NAKUPU VINJETE?

  1. Izpolniti je potrebno Vlogo za uveljavitev pravice do pomoči pri nakupu vinjete.
  2. Vlogi je potrebno priložiti kopijo računa nakupa letne 2B vinjete.
  3. Vloga in kopija računa se naslovi na pristojno Center za socialno delo.
- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content