13.8 C
Hrastnik
petek, 24. 05. 2024
spot_img
AKTIVNONoviceVlada sprejela predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Vlada sprejela predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

S predlogom se zasleduje okoljske cilje in avtomatizacijo ter pospešitev postopkov za odmero davka na motorna vozila. Vlada predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku.

Vlada je malenkost korigirala (znižala) pribitke prvotnega predloga spremembe, s pomočjo katerih se izračuna višina obveznosti glede na izpust CO2 po novih meritvah in glede na vrsto goriva.

V predlogu zakona se obdavčitev motornih vozil veže samo na okoljske komponente, brez prodajne cene vozil. Pri določitvi davka se tako upoštevata vrsta motornega vozila in vrsta goriva, ki se uporablja za pogon. Obveznost se določa glede na izpust CO2 pri kombinirani vožnji in emisijski standard EURO, za nekatere vrste motornega vozila pa se ta določa glede na moč motorja. Za vozila, ki so brez izpusta CO2, je v predlogu zakona določen znesek davka nič evrov.

Pri določitvi lestvic za odmero davka so se med drugim upoštevale spremembe prometne (nov regulativni preskusni postopek za merjenje izpustov CO2 in porabe goriva) in okoljske zakonodaje (novi EURO standardi), prav tako pa je upoštevano stanje na trgu motornih vozil.

Glede na to, da bodo za rabljena vozila na voljo zgolj podatki po starem preskusnem postopku za merjenje izpustov CO2, zakon za določitev višine izpusta CO2 predvideva pretvornik.

Pomembna novost je odprava administrativnih ovir ter poenostavitev postopkov za davčne zavezance in Finančno upravo republike Slovenije, med drugim tudi z uporabo e-davkov pri vlaganju napovedi za odmero davka.

Predvidena je avtomatična izmenjava podatkov med Finančno upravo Republike Slovenije in evidenco registriranih motornih vozil Ministrstva za infrastrukturo. Za registracijske organe predlog uvaja uporabo spletne storitve, ki omogoča dostop do podatkov iz evidence motornih vozil Finančne uprave Republike Slovenije.

Oprostitev plačila DMV za invalida

Davek na motorna vozila se tudi po spremembi Zakona o DMV ne plačuje od motornih vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer največ od enega motornega vozila z močjo motorja do vključno 150 kW, niti od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in invalidi, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Največja novost je pri predčasni odtujitvi vozila, t.j. pred pretekom petih let od dneva nakupa ali uvoza. Predlog zakona odpravlja zaračunavanje zamudnih obresti v teh primerih, poleg tega se v takšnih primerih odmeri davek v višini, ki ga Furs ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka glede na starost  motornega vozila.

Začetek uporabe spremenjenega zakona je vezan na 1. 1. 2021, saj s tem datumom začnejo veljati spremembe pri merjenju izpustov motornih vozil v okviru prometne zakonodaje.

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content