25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
AKTIVNOZakonodajaOprostitev plačila DMV

Oprostitev plačila DMV

Invalidi, katerim pripada olajšava, lahko po prvi registraciji v Sloveniji uveljavljajo pravico do oprostitve plačila DMV.

Ob prvi registraciji vozila v Sloveniji, lahko invalid uveljavlja pravico do oprostitve plačila davka na motorna vozila.

Zakonodaja veleva, da se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz določenih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti. To so predvsem avtomobili in druga vozila za prevoz oseb, vključno z vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (vozila tipa karavan, kombi,…) in motorna kolesa ter kolesa s pomožnim motorjem (moped,..).

DMV se plačuje od davčne osnove, ki je prodajna vrednost motornega vozila, ki ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV) in tega davka.

Invalidi, katerim pripada olajšava, lahko po prvi registraciji v Sloveniji (novo vozilo ali uvoženo vozilo iz druge države) uveljavljajo pravico do oprostitve plačila DMV za vozila, nabavljena za prevoz invalidne osebe. Poudariti je potrebno, da je davek na motorna vozila potrebno najprej poravnati, nato pa se zaprosi za povrnitev le-tega.

Na spletni strani FURS-a je objavljena podrobna razlaga, kdaj se DMV ne plačuje.

DMV se ne plačuje od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer:
  • od enega motornega vozila z močjo do 150 kW;
  • od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Za osebe po tej točki se štejejo:

  • osebe, pri katerih je nastala najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice;
  • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • osebe, ki jim je priznan status invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;
  • otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri davčnem organu, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije. V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi uvozne carinske deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka, in sicer ob vložitvi carinske deklaracije v treh mesecih od uvoza.

V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.

Če upravičenci do oprostitve vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v petih letih, morajo plačati davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila.

Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek.

Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza motornega vozila, smejo zakoniti dediči prodati motorno vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek.

VirFURS
- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content