Zemljevid dostopnega turizma

Zemljevid dostopnega turizma prikazuje turistične objekte in lokacije, ki se ponašajo z invalidu prijazno oznako. Vpisane lokacije so tudi preverjene in ocenjene s strani naše ekipe. Za ocenjevanje uporabljamo standardiziran točkovnik. Ob tem pa dopuščamo možnost polovičnih točk, saj je vse lokacije težko enoznačno ocenjevati.

Pred obiskom svetujemo, da si preberete še naš podrobnejši opis, saj vsaka dostopnost ni enako prijazna do vseh stopenj gibalne oviranosti ter pripomočkov.

Za mobilnost invalidov

DRUŠTVO MOJA POT