25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
ArhivPravica do prilagoditve vozila pred vrati

Pravica do prilagoditve vozila pred vrati

Z mesecem novembrom je v Državni zbor priromal nov Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki obenem tudi določa pravico do predelave vozila, ki jo za upravljanje vozila potrebuje invalid posameznik.

Prilagoditev vozilaKot smo že poročali v mesecu aprilu, je v pripravi nov zakon (ZIMI), ki obenem določa tudi pravico oziroma upravičenost do prilagoditve vozila, glede na individualno potrebo invalida. Podoben zakon že nekaj let uporabljajo nekatere druge evropske države, predvsem Skandinavija in Nemčija, in zakon se je izkazal za zelo funkcionalnega, saj so predelave vozil zelo drage in si jih le redki lahko privoščijo, vsi pa vemo, kako zelo pomemben je prevoz iz točke A do točke B za vsakega državljanja.

Ta zakon je bil 12.11. prejet v DZ.

O prilagoditvi vozila govorita 21. in 22. člen, ki določata, da lahko gibalno ovirana oseba za prilagoditev vozila zaprosi vsakih 6 let, če ne pride do posebnih okoliščin.

21. člen
(plačilo stroškov prilagoditve vozila)


(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na 6 let.
(2) Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila.
(3) Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V tem primeru lahko invalid uveljavlja stroške za naprave in pripomočke za premostitev višinske razlike pri vstopu v vozilo ter za ustrezne sisteme za pritrditev vozička v vozilo, in sicer enkrat na 6 let.
(4) V pravilniku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način prilagoditve vozila iz prvega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, standardi kvalitete prilagoditve in način vzdrževanja.

22. člen
(postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila)


(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila invalid, ki ni zaposlen, poda na ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, zaposleni ali samozaposleni invalid pa pri skladu.
(2) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut) individualno za vsakega invalida, kot izvedenec, pripravi natančno opisan načrt predelave oziroma prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila), pri čemer izhaja iz najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt mora biti tudi finančno ovrednoten.
(3) Inštitut pripravi načrt prilagoditve vozila ter izbere izvajalca prilagoditve za določeno vrsto vozil. Pri tem mora upoštevati načelo strokovnosti, racionalnosti in kakovosti. Izvajalca prilagoditve inštitut izbere v postopku oddaje javnega naročila. Inštitut mora v načrtu prilagoditve vozila navesti tudi datum, kdaj je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila.
(4) Inštitut mora načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ali sklad inštitut zaprosi za pripravo načrta prilagoditve vozila.
(5) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(6) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, oziroma sklad na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila.
(7) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 % vrednosti posamezne prilagoditve. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.
(8) Sredstva za prilagoditev vozila nezaposlenega invalida se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja sklad.

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content