13.5 C
Hrastnik
sreda, 22. 03. 2023
spot_img
AKTIVNOZakonodajaOprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Zakon o dajatvah za motorna vozila določa, da lahko invalidne osebe uveljavijo pravico do oprostitve plačila te dajatve.

Zakon o dajatvah za motorna vozila, sprejet septembra 2017, ureja obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu, način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve. V preteklosti smo pogovorno temu radi rekli plačilo “cestnine”.

Pri določanju višine letne dajatve se upoštevajo naslednja merila:

  • za motorna kolesa in osebna vozila delovna prostornina motorja vozila;
  • za avtobuse število sedežev;
  • za tovorna vozila največja dovoljena masa;
  • za vlečna vozila nazivna moč motorja vlečnega vozila, največja dovoljena masa ali največja dovoljena masa skupine vozil;
  • za priklopna vozila največja dovoljena masa.

Pri določanju višine letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil se kot merilo upoštevajo tudi emisije onesnaževal zraka in način vzmetenja vozil.

 

Zakon v svojem 9. členu vozilom za prevoz invalidne osebe omogoča oprostitev plačila te letne dajatve. Poleg spodaj navedenih kriterijev osebe, ki uveljavlja oprostitev plačila, moramo upoštevati, da se oprostitev plačila lahko uveljavlja za osebna vozila z močjo motorja do vključno 150 kW (v starem zakonu omejeno s prostornino motorja) ter za osebna vozila, ki so prirejena za prevoz osebe na invalidskem vozičku.

Vozila, katerim po zgornjem pogoju pripada oprostitev plačila letne dajatve, se morajo uporabljati za prevoz:

  • oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
  • oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
  • otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.

Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije. Oprostitev plačila letne dajatve po tretji alineji se za polnoletne osebe uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne osebe pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, iz katere je razvidno, da gre za invalida z zmerno, težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno prizadetostjo. Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. 

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik. Za mladoletne osebe iz tega člena oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na njeno ime ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve.

Za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za vozilo, ki ga uporablja invalid na invalidskem vozičku, je treba priložiti poleg drugih dokazil iz tega člena še dokument Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinskega pripomočka – invalidskega vozička.

O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe se navedejo zavezanec, identifikacijska številka vozila (številka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna, ter obdobje, za katero se prizna oprostitev.

 

/ Povzeto po Uradnem listu št. 54/2017 z dne 29.9.2017 /

Vir: Uradni list

 

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE