21.8 C
Hrastnik
četrtek, 23. 05. 2024
spot_img
AKTIVNOZakonodajaOprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Zakon o dajatvah za motorna vozila določa, da lahko invalidne osebe uveljavijo pravico do oprostitve plačila te dajatve.

Zakon o dajatvah za motorna vozila, sprejet septembra 2017, ureja obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu, način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve. V preteklosti smo pogovorno temu radi rekli plačilo “cestnine”.

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu.

Zakon v svojem 9. členu vozilom za prevoz invalidne osebe omogoča oprostitev plačila te letne dajatve. Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:

  • oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
  • oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
  • otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.

O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo. V izreku odločbe se navedejo zavezanec, identifikacijska številka vozila, za katero se oprostitev prizna, ter obdobje, za katero se prizna oprostitev.

Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, ima zavezanec pravico do vračila sorazmernega deleža plačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content