25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
ArhivVloga za osebno asistenco

Vloga za osebno asistenco

Zakon o osebni asistenci, sprejet 17.2.2017, se začne izvajati z letom 2019.

S 1.1.2019 se začne uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • da je star od 18 do 65 let;
  • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Opozoriti velja, da se osebna asistenca financira (tudi) iz sredstev dodatka za pomoč in postrežbo. V primeru, da je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se mu polovica tega prejemka nameni za sofinanciranje storitev osebne asistence.

Uporabniki, ki želijo koristiti osebno asistenco, lahko izpolnijo vlogo in jo oddajo na krajevno pristojen Center za socialno delo.

 

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE

 

 

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content