9.7 C
Hrastnik
petek, 14. 06. 2024
spot_img
AKTIVNOZakonodajaPostopek in vloga za pravico do invalidnine

Postopek in vloga za pravico do invalidnine

Glede na to, da je ZPIZ-2J pričel veljati z dnem 7. 8. 2021, se invalidnina za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela izplačuje največ od 7. 8. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 1. 2022 in če je telesna okvara takrat že obstajala.

Za vse kasneje vložene zahteve se upošteva določba petega odstavka 403. člena ZPIZ-2, po kateri se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

Vloga za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro je objavljena na spletni strani Zavoda za invalidski in pokojninsko zavarovanje.

Vlogo zavarovanci vložijo sami pri zavodu, pri čemer velja sledeče:

  • zahtevi ni potrebno priložiti medicinske dokumentacije, saj se zahteva lahko obravnava na podlagi že obstoječe medicinske dokumentacije, na podlagi katere je bilo že v predhodnem postopku podano izvedensko mnenje izvedenskega organa zavoda;
  • v kolikor zavarovanci razpolagajo z novo medicinsko dokumentacijo, je le-ta lahko podlaga za ugotovitev poslabšanja že ugotovljene telesne okvare ali za nastanek nove telesne okvare, zato jo je potrebno priložiti k zahtevi. V tem primeru bo pred obravnavanjem zahteve pridobljeno novo izvedensko mnenje izvedenskega organa zavoda;
  • zavarovanci morajo v primeru prvega uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro obvezno priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Zavarovanci, ki so imeli že pred uveljavitvijo ZPIZ-2 priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela, se jim le-ta skladno z določbo 389. člena ZPIZ-2 od 1. 1. 2013 zagotavlja še naprej in jim ni potrebno vlagati nove zahteve, razen če se jim je obstoječa telesna okvara poslabšala ali je pri njih nastala nova telesna okvara, za kar pa morajo poleg zahteve priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Tisti zavarovanci, ki kljub ugotovljeni telesni okvari zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela od 1. 1. 2013 do 6. 8. 2021 pri zavodu niso pridobili pravice do invalidnine za telesno okvaro, morajo pri zavodu vložiti zahtevo, kot je zgoraj opisano.

V primeru, da je pri zavarovancu podana telesna okvara ali več telesnih okvar, na podlagi katerih je zavarovanec upravičen do invalidnine za telesno okvaro, in ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter bolezni ali poškodbe zunaj dela (kombiniran vzrok), se invalidnina odmeri sorazmerno glede na vpliv posameznega vzroka na skupen odstotek telesne okvare.

V primeru, da bodo zahtevo za zavarovance vložili skrbniki ali pooblaščenci (sorodniki), je potrebno k zahtevi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo, pri čemer se pooblastilo nahaja na spletni strani zavoda med Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), v rubriki »Drugo«.

VirZPIZ
- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content