25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
ArhivOprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (staro)

Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (staro)

Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu določa, da lahko invalidne osebe uveljavijo pravico do oprostitve plačila te dajatve.

 V “domačem” oz. pogovornem jeziku gre za oprostitev plačila cestnine, ki jo ob registraciji vozila v Republiki Sloveniji plača vsak lastnik jeklenega konjička. 7.člen zakona namreč določa, da se lahko oprostitev plačila letne dajatve uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm oziroma osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:

  • oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
  • oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
  • otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičenčev skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej.

O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe se navede upravičenec, identifikacijska številka vozila (številka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna, ter obdobje, za katero se prizna oprostitev. Vloga za oprostitev plačila letne dajatve se vloži pri upravni enoti pisno ali elektronsko. Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve se lahko vloži tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnost cestnega prometa (v nadaljevanju: nosilec javnega pooblastila), ki vlogo nemudoma pošlje upravni enoti.

Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe, ima upravičenec pravico do vračila sorazmernega deleža vplačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.

Invalid, ki zadošča zgoraj navedenim pogojem, lahko torej uveljavlja pravico do oprostitve plačila dajatve za vozilo:

  • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 1800 ccm pri ročnem menjalniku,
  • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 2000 ccm pri avtomatskem menjalniku,
  • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 1900 ccm pri ročnem menjalniku,
  • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 2200 ccm pri avtomatskem menjalniku ali
  • prirejeno za prevoz invalida ali invalidke na invalidskem vozičku (ne glede na prostornino motorja ali vrsto menjalnika).

Za prirejeno vozilo po zadnji alineji, lahko uveljavljate pravico do oprostitve plačila dajatve šele, ko so vse prilagoditve ustrezno zaveden v homologacijski kartonček in je v prometnem dovoljenju Oblika karoserije (8A) spremenjena na SH – vozilo za invalidski voziček.

Vir: Uradni-list.si

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content