25.8 C
Hrastnik
sobota, 13. 07. 2024
spot_img
ArhivMednarodni dan invalidov 2014

Mednarodni dan invalidov 2014

Danes, 3. decembra,  obeležujemo mednarodni dan invalidov, katerega so z resolucijo razglasili Združeni narodi leta 1992 z namenom družbenega spodbujanja razumevanja invalidnosti, zavzemanja za dostojanstvo, blaginjo in pravice invalidov ter zavedanja o koristnosti vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje.

Vse letošnje aktivnosti v Evropski uniji, ob svetovnem dnevu invalidov, potekajo pod enotnim geslom: “Gradimo skupaj Evropo brez ovir“, oziroma v angleškem jeziku “Building together a barrier-free Europe“.
Vse države EU se zavzemajo, da se invalidom ponudi čim več možnosti za uspešno inkluzijo v okolje. Kot v svoji letošnji poslanici ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov 2014 navaja Svet za invalide RS, je pravica do polnega in enakopravnega vključevanja in sodelovanja v družbi zapisana v Konvenciji o pravicah invalidov in s tem, ko jo je leta 2008 Republika Slovenija ratificirala, se je zavezala k njenemu uresničevanju. Na odpravo ovir se v svojem bistvu osredotočata tudi Evropska strategija o invalidnosti 2010 – 2020 in Akcijski program za invalide 2014 – 2021, kjer je zapisano, da so invalidi zmožni enakovredno prispevati k razvoju družbe in da njihove zmogljivosti še niso v celoti realizirane zaradi prenekaterih ovir in zmanjšane dostopnosti, s katero se invalidi srečujejo v življenju. 

V svoji poslanici Svet za invalide RS dodaja, da univerzalna dostopnost invalidom nudi tudi možnost, da si zagotovijo ustrezno življenjsko raven in socialno varnost, državi pa zmanjšanje stroškov s tega področja. To vse je moč doseči le z odstranjevanjem vseh vrst ovir, fizičnih in drugih, ki jih ljudje prevečkrat postavimo. Predsednik Sveta za invalide RS Dane Kastelic poudarja, da se je potrebno zavedati, da je v vsakem človeku ustvarjalni potencial in da ga tako kot vsi, tudi invalidi nosijo v sebi in lahko dosegajo enake uspehe kot vsi ostali, vendar le, če imajo možnost in priložnost, da to storijo.

Zagovorniki sistema, v katerem trenutno živimo, slepo sledijo teoriji, ki zagovarja, da trg sam po sebi določa kdo bo “preživel”, ob tem pa v praksi hitro nastanejo najrazličnejše težave, s katerimi se soočajo tudi invalidi, ki so zaradi zmanjšane ali omejene delovne zmožnosti v slabšem položaju pri vključevanju na trg dela, prav tako pa imajo manjše možnosti, da si zagotovijo ali obdržijo ustrezno zaposlitev in napredovanje.

Za vključevanje na trg dela, je dandanes pomembno tudi prevozno sredstvo. Vsi invalidi, ki ne živijo v prestolnici Slovenije, se srečujejo s težavo prevoza, kar pa je povezano tudi z zaposlitvijo. Prilagoditve vozil, ki bi invalidom omogočile širšo mobilnost, katere invalidski voziček ne ponuja, so pregrešno drage. A tu je v letošnjem letu vlada Alenke Bratušek naredila korak naprej, saj se je v njenem mandatu po skoraj štirih letih sprejelo dopolnilo zakona ZIMI, ki določa izvajanje upravičenosti do subvencioniranja prilagoditve vozila za samostojno vožnjo ali prevoz invalidne osebe. Obenem je bila v letošnjem letu sprejeta tudi sprememba pri plačilu določenih tehničnih pripomočkov, ki so oz. bodo vrednoteni z vrednotnico, sprejet pa je bil tudi sklep, ki težko in najtežje gibalno oviranim invalidom dodaja pravico do pridobitve izšolanega psa pomočnika

Ustvarjalci spletnega mesta mojaPot.net si želimo, da se na današnji dan še dodatno opozori na položaj invalidov v družbi in da s skupnimi močmi še najprej skrbimo za učinkovito družbeno inkluzijo in spoštovanje pravic vseh invalidov.

 

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content