10.9 C
Hrastnik
sobota, 25. 05. 2024
spot_img
ArhivEvropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v kratkem objavilo javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo MDDSZ objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 1,96 milijona evrov. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je namenjenih 1,3 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa skoraj 1,2 milijona evrov sredstev.

Kot so zapisali v novici na spletni strani, je namen javnega razpisa zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov in prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za njihov opolnomočen vstop v družbo. S tem se bi invalidom omogočilo, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.

Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje dveh pilotnih projektov, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.
Ključni cilji razpisa so razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje ter preizkušanje tovrstnih storitev, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost.
Ciljna skupina so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.

Vir: MDDSZ

 

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content