ZAKONODAJA

Od januarja 2018 invalidu, ki nima vozniškega dovoljenja, ni več potrebno vpisati uporabnika vozila v prometno dovoljenje.

V letu 2019 ostajata zakonodaja in praksa pri finančni pomoči za nakup celoletne 2B vinjete enaki. 

V veljavo so stopile spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki meddrugim spreminjajo tudi postopek servisiranja vozička na elektromotorni pogon.

Zakon o osebni asistenci, sprejet 17.2.2017, se začne izvajati z letom 2019.

Zakon o dajatvah za motorna vozila določa, da lahko invalidne osebe uveljavijo pravico do oprostitve plačila te dajatve.

Ob prvi registraciji vozila v Sloveniji, lahko invalid uveljavlja pravico do oprostitve plačila davka na motorna vozila.

V začetku meseca julija je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.

Invalidi, oproščeni plačila letne dajatve za uporabo cest, bomo tudi ob nakupu letne vinjete za leto 2017 za vozila kategorije 2B deležni finančne pomoči v višini 110 eurov, s čimer se izenači cena z letno vinjeto za osebna vozila.

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen na podlagi treh zakonov (Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o javnih skladih).

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information